Hvad er et imago
Hvad er Imago par-relationsterapi
Hvad er min opgave som Imago par-relationsterapeut

Hvad består en session af
I får hver især lov til at tale om netop det, som I finder væsentligt.
Terapeuten styrer samtalen således at atmosfæren forbliver respektfuld og tryg for begge parter.

Styret kommunikation - coaching
Reaktionerne på det, der bliver sagt, følger et ganske bestemt mønster: Lytteren spejler, anerkender og udviser empati overfor den talende.

En ny måde at tale sammen på
I lærer en ny måde at tale sammen på, der sikrer at begge biver hørt, forstået og værdsat.

Hvem er Imago par-relationsterapeut Mai de Medeiros

 

 

Tilbage
Aktuelt
E-mail

 

 

web design: www.websmit.dk