Hvad er Imago par-relationsterapi

Hvad er min opgave som Imago par-relationsterapeut

Hvad består en session af

Hvem er Imago par-relationsterapeut Mai de Medeiros

 

 

 

Hvad er et imago
Vores bevidsthed gemmer på et imago, et billede, som er en slags collage over hvordan barndommens behov blev opfyldt - og ikke opfyldt - og hvilke behov vi derfor søger at få dækket som voksne. Når vi får syn for imagoet, kan vi udvikle os selv i relation til vore nærmeste: partner, familie, venner, kolleger o.s.v.
Adfærd, som sker ubevidst og som vi ikke selv forstår, hæmmer vores egen vækst og - især - udviklingen af vores kontakt med hinanden.

Et billede af vores sårbarhed
Imagoet er et billede af de sårbarheder og uklare følelseslaguner, der er opstået af vores samspil med andre gennem livet og som ligger gemt i vores underbevidsthed.
I imagoet træder det gemte frem og hjælper os til at vokse og udvikle os i vores indre såvel som ydre liv.
Når du ser og forstår dit og din partners imago, lærer du både at anerkende og værdsætte dig selv, din partner og jeres samspil.

Imagoet og de uopfyldte behov
For barnet er et uopfyldt behov et traume. Som voksne husker vi måske ikke traumet, men er nok bevidste om, at vi undertiden opfører os på måder, der er uhensigtsmæssige og uforståelige for os selv og andre.

Imagoet og de partnere vi vælger
Igen og igen bliver vi tiltrukket af mennesker, som rummer de samme træk som vi mødte i vores forældre. Vi gør det i en forventning om at få mødt de behov som vi ikke fik tilfredsstillet som børn.

Dybere og mere anerkendende forhold
Forståelse for hinandens imago fører til relationer, der bygger på mere realistiske, anerkendende og dynamiske billeder af jer selv og hinanden, og hermed får I muligheden for at gøre jeres forhold dybere og mere anerkendende.

 

 

Aktuelt

E-mail

 

 

 

 

Tilbage
web design: www.websmit.dk