web design: www.websmit.dk

 

 

Imagometoden

Bevidstgørelse
Imago metodens formål er dels at bevidstgøre hver af parterne om deres og partnerens forsvar, fortrængninger og eventuelle følelsesmæssige blokeringer, og dels at udvikle nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre.

Knudrede forhold
Imago metoden henvender sig ikke kun til voksne parforhold, men også til forhold mellem forældre og børn, mellem arbejdskolleger og mange andre, hvis forhold til hinanden går i knuder.

Få lov til at tale og blive hørt
Den dialogform, der arbejdes med i Imagoterapi består af 3 elementer: spejling, anerkendelse, og empati. Det kaldes Den Intentionelle Dialog. Parterne i dialogen får lov til at udtrykke netop det, som de finder væsentligt.

En respektfuld atmosfære
I får lov til at redegøre for jeres egen oplevelse, tolkning, følelser og dilemmaer i en respektfuld og lyttende atmosfære.

 

 

 

 

 

 

Tilbage